در شهر مشهد اماکن تفریحی و تاریخی بسیاری وجود دارد که نظر هر مسافری را به خود جلب میکندتا برای یکبار هم که شده از این اماکن دیدن کرده و به تاریخ کهن این شهر دست پیدا کند.

مدرسه نواب مشهد

 

ز جمله این مکانها مدرسه نواب مشهد میباشد که این مدرسه از بناهای معتبر دوره صفوی در شهر مشهد بوده است.

مدرسه نواب مشهد امروزه در حاشیه شمالی خیابان شیرازی قرارگرفته و از معماری ،ایرانی اسلامی  بوده واززیبایی منحصربفردی در معماری وطراحی برخورداراست.

مدرسه نواب مشهد

این بنا در زمان شاه سلیمان صفوی به همت میرزا ابوصالح رضوی در سال 1086ق با 75 حجره در دو طبقه ساخته شد.البته  بنای مزبور در سال 1368 به طور کامل تخریب گردید ومجددا تریم و به عمارت املیه مبدل شد.