از جمله هنرهایی که با قدمت چند هزار ساله در خراسان رضوی به فعالیت وحیات خود ادامه میدهد,هنر فیروزه تراشی میباشد.

شهرمشهد مقدس نیزبه دلیل نزدیکی به نیشابور ازسالیان دور محل تراش و عرضه فیروزه بوده است .

فیروزه تراشی در مشهد

در ایران نیز تراش فیروزه مرغوبترین نوع تراش در دنیا محسوب میگردد همانطور که فیروزه ایران از نوع مرغوب در دنیا میباشد.البته  بسیاری فیروزه تراشی را نسل به نسل به یکدیگر آموخته اند و این هنررا جزوکسب خانوادگی خود به حساب می اورند.

البته زینت‌آلات ساخته شده با نگین این سنگ‌ها امروزه در زمره سوغاتی بسیار مهم و معروف شهر مشهد میباشد که زایرین و مسافران مشهد به تیمن و تبرک به شهرهای خود خواهندبرد.همچنین محصولات فیروزه بر طبق کیفیت و رنگ از نام‌های مختلفی برخوردار است که ازجمله مرغوب‌ترین آن‌ها سنگ فیروزهایست که دارای رنگ آبی روشن باشد که از این سنگ انواع گردنبند، انگشتر و… میسازند و به بازار عرضه می‌کنند.

فیروزه تراشی در مشهد

 

فعالیت 300 کارگاه تراش فیروزه در خراسان رضوی که مقام نخست را در کشور دارند درحالی ادامه دارد که تنها 25 استادکار روی هنر فیروزه تراشی و هنرهای تابعه آن به صورت تخصصی و انحصاری کار می کنند.