در سفر به شهر زیارتی سیاحتی مشهد مقدس,خرید سوغاتی یکی ازارکان اصلی سفر میباشد.

در این میان یکی از صنایع دستی مشهد پوستین دوزی و نقش اندازی روی آن است که از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارمیباشد.

پوستین دوزی در مشهد

طبق شواهدواسناد بدست امده , فن پرورش و نمک زدن، تراش و خورش دادن و آماده کردن پوست برای جلیقه، پوستین و زیرانداز، دارای سابقه ای هزارساله و یا بیشتر است.

البته در گذشته بسیاری از پوستین دوزها در محله نوغان دورهم جمع میشدند که اصلیت آنها کابلی بوده وساکن مشهد بودند.

آنان بدین ترتیب کار خودرا آغاز میکردند که ابتدا پوست تازه گوسفندان پرپشم را به دباغخانه می برند، پشت پوستها را با نمک و آرد جو آش می دادند، کارد می کشیدند، رنگ می زدند و درآفتاب قرار میدادند تا به صورت چرم نرم و زرد رنگی دربیاید.بعد آن را اصلاح میکردند و مانند خیاط ها برای تهیه انواع پوستین آن را برش داده و با سوزن به هم وصل میکردند.

پوستین دوزی در مشهد

همچنین  از هنر سوزن دوزی و با رنگ آمیزی برای تزئین پوستین نیز استفاده میشد.البته امروزه پوستین دوزی از هنرهای مردم شاندیز محسوب می شود که در کنار کار کشاورزی و دامپروری به این حرفه نیز مشغول هستند و به تولید انواع سجاده، پادری، دایره های کفشی، دستکش و غیره اشتغال دارند.