Back to Top

تاکسی در مشهد

بخشی دیگر از وظایف سازمان تاسیرانی مشهد

بخشی دیگر از وظایف سازمان تاسیرانی مشهد عبارتند از:

این سازمان موظف به انجام مطالعات لازم برای تهیه نقشه شبکه مسیرهای تاکسیرانی درون شهری با استفاده از مطالعات مربوط مبدأ، مقصد سفرهای شهری  میباشد که البته باید با رعایت و در نظر گرفتن طول مسیرها و تعداد خطوط و نیازمندیهای مراکز خدمات شهری و بازدهی کار در ساعات مختلفه شبانه روز وهمچنین تشخیص و اعلام اولویت خطوط و مسیرهای مشخص شده باشد.

تاکسی مشد

 

ادامه مطلب...

وظایف سازمان تاکسیرانی- مشهد

برخی از وظایف سازمان تاکسیرانی- مشهد را یادآور میشویم. اول اصلاح و ایجاد سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت شهر مشهد و جمعیت و وضعیت ترافیکی آن و استفاده از امکانات در اختیار در جهت نیل به اهداف پیش بینی شده در متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل مربوط به آن میباشد.

همچنین  بکارگیری و استفاده از امکانات قانونی به منظور تامین رفاه و آسایش مسافرین درون شهری و برنامه‌ریزی نحوه سرویس‌دهی سیستم تاکسیرانی متناسب و هماهنگ با سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری است.

تاکسی مشهد

ادامه مطلب...

جایگزینی تاکسی فرسوده مشهد

جایگزینی هزار تاکسی فرسوده مشهد با سمند EF7
طبق اخبار اعلام شده در اردیبهشت سال 93 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد اظهار داشتند که با برنامه‌ریزی صورت گرفته به زودی هزار تاکسی فرسوده در سطح شهر مشهد با خودروی سمند EF7 جایگزین می‌گردد.

تاکسی مشهد

البته به گزارش  بدست امده اقای هادی عطار زاده‌ طوسی در خصوص جایگزینی تاکسی‌های فرسوده اظهار کردند: سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد در نظر دارد ۵ هزار تاکسی فرسوده را نوسازی بکند.

تاکسی مشهد

ایشان در ادامه فرمودند که با شرکت ایران خودرو برای جایگزینی هزار تاکسی فرسوده به خودرو سمند EF7 به توافق رسیده اند و رانندگان می‌توانند برای جاگزینی خودرو خود ثبت نام بکنند.

همچنین مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد بیان داشتند بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته ۴ هزار خودروی فرسوده دیگر نیز با رایزنی با خودروسازان به زودی نوسازی میشوند.

سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد

در هر سفری داشتن اطلاعاتی در زمینه حمل و نقل و حابحایی در ان شهر مهم میباشد.ما نیز به معرفی سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد می پردازیم.

این مرکز واحدی سازمانی است که طبق قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی در مشهد زیر نظر شهرداری بوجود آمد و اساسنامه آن به استناد مفاد ماده 84 قانون شهرداری به تصویب رسید و دارای تأیید و موافقت وزارت کشورنیز میباشد.

سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد

ادامه مطلب...