در هر سفری داشتن اطلاعاتی در زمینه حمل و نقل و حابحایی در ان شهر مهم میباشد.ما نیز به معرفی سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد می پردازیم.

این مرکز واحدی سازمانی است که طبق قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی در مشهد زیر نظر شهرداری بوجود آمد و اساسنامه آن به استناد مفاد ماده 84 قانون شهرداری به تصویب رسید و دارای تأیید و موافقت وزارت کشورنیز میباشد.

سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد

 

طبق مقررات آئین‌نامه اجرایی قانون مزبور درتاریخ 10/8/84 در 10 ماده به تصویب هیات وزیران رسید و به منظور ایجاد هماهنگی در امور تاکسیرانی در شهرهای کشور زیر نظر شهرداری هر شهر، اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها،‌حوزه معاونت‌ هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور در اجرای 62 قانون شهرداریها وزارت کشور ملزم به ایجاد هماهنگی لازم جهت اجرای قانون تاکسیرانی شدند.

سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد

همچنین در همین راستا  اساسنامه سازمان تاکسیرانی در 37 ماده و 28 تبصره و 13 بند تهیه و توسط استاندار خراسان ارسال و در تاریخ 20/3/76 به تصویب وزیر کشور رسیدند و برای اجرا به استانداری خراسان و شهرداری مشهد ابلاغ شد.

البته در اوایل آبان‌ماه 1376 با انتصاب مدیر عامل سازمان تاکسیرانی مشهد به صورت نیمه فعال و از اوایل بهمن 76 و با تحویل‌گیری ناوگان تاکسیرانی از اتحادیه تاکسیرانی عملاً فعالیت خود را آغاز نمود.