جایگزینی هزار تاکسی فرسوده مشهد با سمند EF7
طبق اخبار اعلام شده در اردیبهشت سال 93 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد اظهار داشتند که با برنامه‌ریزی صورت گرفته به زودی هزار تاکسی فرسوده در سطح شهر مشهد با خودروی سمند EF7 جایگزین می‌گردد.

تاکسی مشهد

البته به گزارش  بدست امده اقای هادی عطار زاده‌ طوسی در خصوص جایگزینی تاکسی‌های فرسوده اظهار کردند: سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد در نظر دارد ۵ هزار تاکسی فرسوده را نوسازی بکند.

تاکسی مشهد

ایشان در ادامه فرمودند که با شرکت ایران خودرو برای جایگزینی هزار تاکسی فرسوده به خودرو سمند EF7 به توافق رسیده اند و رانندگان می‌توانند برای جاگزینی خودرو خود ثبت نام بکنند.

همچنین مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد بیان داشتند بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته ۴ هزار خودروی فرسوده دیگر نیز با رایزنی با خودروسازان به زودی نوسازی میشوند.