برخی از وظایف سازمان تاکسیرانی- مشهد را یادآور میشویم. اول اصلاح و ایجاد سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت شهر مشهد و جمعیت و وضعیت ترافیکی آن و استفاده از امکانات در اختیار در جهت نیل به اهداف پیش بینی شده در متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل مربوط به آن میباشد.

همچنین  بکارگیری و استفاده از امکانات قانونی به منظور تامین رفاه و آسایش مسافرین درون شهری و برنامه‌ریزی نحوه سرویس‌دهی سیستم تاکسیرانی متناسب و هماهنگ با سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری است.

تاکسی مشهد

 

سازمان تاکسیرانی- مشهد موظف به توسعه و تکمیل سیستم تاکسیرانی با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب  بوده و پیش بینی لازم به منظور تامین نیازمندیهای آتی شهر از لحاظ تعداد تاکسی، برای سرویس‌های عمومی و ویژه در دستور کارشان میباشد.

همچنین بالابردن سطح دانش و کارایی پرسنل و رانندگان و دارندگان تاکسی در امور تاکسیرانی و علی‌الخصوص در برخورد با مسافرین و جلوگیری از تخلفات آنها یکی از مهمترین کارهای این سازمان است.

 والبته استفاده و بکارگیری امکانات در جهت تامین درآمد سازمان از محل اخذ عوارض و درآمدهای قانونی و انجام کارشناسی و مشاوره تهیه تعرفه‌های خدماتی و ایجاد امکانات لازم برای سرمایه گذاری و راه‌اندازی سیستم‌های جدید تاکسیرانی و یا مکمل سیستم‌های موجود با همکاری و مشارکت کلیه اشخاص و موسسات اعتباری و سرمایه گذاری مجاز و بانک‌ها و جذب مشارکت مردم و انجام هر نوع عملیات مالی و بازرگانی در زمینه‌های مربوط به تاکسیرانی اعم از واردات صادرات، خرید و فروش اجاره، استجاره و استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون صدرالذکر مصوب جلسه مورخ 10/8/ 74 هیأت محترم وزیران و قانون تجارت و آیین‌نامه‌های مالی با رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط است.

تاکسی مشهد

اتخاذ روشهای مناسب جهت نظم‌بخشی به سیستم تاکسیرانی و جلب همکاری سایر ارگان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌ها در جهت تامین و تجهیز سیستم تاکسیرانی یکی از مهمترین فعالیتهای سازمان تاکسیرانی مشهد میباشد.

و جهت رفاه حال زایرین ،بررسی و محاسبه میزان کرایه و تعرفه‌های حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری و پیشنهاد آن برای تصویب به شورای شهر و مراجع ذیربط قانونی و نظارت بر اجرای دقیق مصوبات  از دیگر کارهایشان بوده و اجرای فرم، ‌رنگ، تعداد، ارقام و حروف قابل درج در شماره و تعیین ظرفیت مجاز کلیه تاکسی‌ها با رعایت کامل مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به دستورالعمل‌های صادره از سوی شورایعالی ترافیک و وزارت کشور میباشد.