بخشی دیگر از وظایف سازمان تاسیرانی مشهد عبارتند از:

این سازمان موظف به انجام مطالعات لازم برای تهیه نقشه شبکه مسیرهای تاکسیرانی درون شهری با استفاده از مطالعات مربوط مبدأ، مقصد سفرهای شهری  میباشد که البته باید با رعایت و در نظر گرفتن طول مسیرها و تعداد خطوط و نیازمندیهای مراکز خدمات شهری و بازدهی کار در ساعات مختلفه شبانه روز وهمچنین تشخیص و اعلام اولویت خطوط و مسیرهای مشخص شده باشد.

تاکسی مشد

 

 

البته اینها با توجه به تمرکز جمعیت و تولید سفر، بویژه در مناطق کارگری، کارمندی، دانشجویی، مدارس و مناسبت‌های خاص نظیر مسابقات ورزشی، جشن‌های مذهبی و ملی و اجتماعات مردمی و غیره.... برنامه ریزی شود.

سازمان موظف است تا دقیق بر نحوه سرویس‌دهی اشخاص که به نمایندگی شهرداری به صورت حقیقی یا حقوقی متقبل ارایه سرویس در مسیرهای عمومی و یا مشخص شده گردیده‌ اند ،نظارت کند.

تاکسی مشد

صدور و لغو تمدید پروانه اشتغال به حمل‌ونقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی (پروانه تاکسیرانی) از طریق شهرداری با سازمان براساس مفاد آیین‌نامه تصویبی و دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت کشور از دیگر کارهای سازمان تاکسیرانی میباشد.

تعهد رسمی مبنی بر عدم انجام تخلفات موضوع آیین‌نامه تصویبی و قبول تصمیم‌های هیاتهای انضباطی و با رعایت دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت کشور از متقاضی صدور پروانه تاکسیرانی.

و یکی از مهمترین وظایفشان استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی و صرفه و صلاح سازمان و مفاد اساسنامه سازمان میباشد.