مسجد و حسینیه علاّفان در ابتدای کوچه نو (شیرازی 4) قرار داردو تا دو سال دسگر پیشینه اش به یک قرن خواهد رسید.این مسجد از آن دسته از مساجدی است که می توان از آن ها به عنوان مفاخر تاریخی نیز نام برد،زیرا که در طول سالیان سال پذیرای نمازگزاران مختلفی بود.در اصلِ این مسجد وقف نامه اش به نام «تکیه منتظرین قائم آل محمد» نام گزاری گردیده است.

مسجد و حسینیه علاّفان مشهد

 

این «تکیه منتظرین قائم آل محمد» به دست یکی از خادمان حرم رضوی به نام حاج عباس در سال 1295 خورشیدی ساخته و وقف شد.البته معماری سنتی این حسینیه و مسجد، نشان از قدمت دیرینه این بنا خواهدداشت.
علاقه وارادت مردم کوچه و بازر به این مسجد، سبب شد که سال ها بعد مردم آستین ها را بالا بزنند و مسجد را بازسازی بکنند.همچنین زمانی که مسجد نیاز به نوسازی و مرمت داشت، صنف تره بار فروش های مشهد، هزینه مرمت و احیای بنا را تقبل کردند. از آن پس اداره مسجد برعهده همین صنف قرار گرفت.

مسجد و حسینیه علاّفان مشهد

البته وجهه تسمیه مسجد هم از همین اتفاق ریشه گرفته است، چرا که بعد از آن این مسجد به سبب این حرکت خداپسندانه تره بار فروش های مشهد، نام آن ها را برخود گرفت و به نام مسجد علاّفان معروف گردید.
در روزگار نو دیگر از آن بنای قدیمی با نشانه های تاریخی خبری نیست، این مسجد هم اکنون با زیر بنایی در حدود 450 مترمربع و ظرفیت 600 نفر کمی رنگ معماری های جدید را به خود گرفت، اما همچنان در نزد قدیمی ها به مسجد علافان مشهور میباشد.