محله بالاخیابان جزء محلات بزرگ شهر مشهد محسوبمیشود و تا اوایل سالهای 1300 ش مشهد تنها دو خیابان شرقی و غربی داشت.

این خیابانها بنام بالا خیابان یا خیابان علیا که از فلکه دروازه قوچان شروع می شد و تا بست بالا یا بست علیا و صحن عتیق (صحن انقلاب ) ادامه پیدامیکرد و پایین خیابان ( ته خیابون در لفظ عامیانه مردم ) که از بست پایین یا بست سفلی به سمت شرقی تا محل پنج راه پایین خیابان فعلی امتداد می یافت.

بالاخیابان

 

همچنین این خیابان سراسری شهر مشهد را به دو بخش شمالی یا پشت به حضرت شامل محلات قبر میر ، نوغان ، قتلگاه ، تپل محله ، آب میرزا و بخش جنوبی یا رو به حضرت شامل محلات باغ عنبر ، سراب ، چهار باغ ، ملک ، کوچه ارگ ، سرشور ، عیدگاه و جدیدها تقسیم می نمود و آبادانی شهر مشهد تا قبل از توسعه و خیابان کشی های جدید بر محور و امتداد همین خیابان بود که محدوده آباد آن کمی پایین تر از میدان شهدا در کوچه باغ عنبر فعلی شروع و از قسمت شرقی به پنج راه پایین خیابان پایان می یافت.

بالاخیابان

البته از کوچه باغ عنبر به بالا آبادی رونق چندانی وجود نداشت وامتداد بالاخیابان به سمت بالا یا غرب تا دروازه قوچان فعلی گذرگاه و معبر بد نمایی بود که در بعضی نقاط از عرض فعلی خیابان پهن تر و در برخی محل ها باریکتر میشد و نهر آب خیابان به صورت جوی فاقد دیواره جانبی از آن عبور می نمود که در اطراف آن کاروانسراهای بزرگ محل نگهداری اسب ، شتر و کارگاههای دباغی ، صباغی ، انبارهای غله و بوجاری قرارداشت.