شهر زیارتی سیاحتی مشهد از گذشته ای دور طبق اسناد و یادداشتهای تاریخی دارای محلات بسیاری بود.محله های کوچک و بزرگ که برخی اعیان نشین و برخی دیگر مردمی از سطح پایین جامعه در انجا ساکن بودند.

محله پاچنار مشهد

 

برخی محلات بزرگ و شلوغ و برخی دیگر کوچک و کم جمعیت بودند.از میان این بیشمار محله در شهر مشهد،محله پاچنار بسیار شناخته شده میباشد.این محله که هنوز حمام آن به نام پاچنار ( یا در لهجه مشهد حموم پاچنار ) باقی مانده است، شاید به مناسبت داشتن چنار یا چنارهای بلند و بزرگ به این اسم خوانده می شد.

محله پاچنار مشهد

همانطور که میدانین مشهد چنارهای عالی و زیبایی داشت که کم نظیر یا حتی بینظیر بودند و در بعضی از آنها چنارهای بالاخیابان ضرب المثل شده بود و عمر چند صدساله داشتند.
البته محله پاچنار در شمال مشهد و محاذی خیابان علیا میباشد.