همانطور که میدانیم درمبان همه ی غداها,آش ایرانی ازطعم و مزه ی خاصی برخوردار است وهمچنین درمیان این همه غذاخوری های غیر ایرانی و فست فود ها در شهر مشهد ,مجموعه رستوران یاران مشهد یکی از آش کده های بسیار معروف میباشد.

رستوران یاران مشهد

آش کده یاران جزو جدیدترین رستوران هایی است که به تازگی در مشهد فراگیر شده اند و هر روز بر تعداد آنها اضافه خواهد شد و این آشکده اولین و تنها ارائه دهنده آش جوش پره و برنده کاسه سیمین در جشنواره ملی آش ایران به حساب خواهد امد.

شما در این رستوران میتوانید انواع آش رشته محلی و قدیم را سفارش یدهید ویا حتی سفارش آش هایی را که تا به حال لب به آن نزده اید و حتی آش هایی که نسل آنها رو به انقراض میباشد .

البته لازم است بدانید که با وسواس نوع اش خود را انتخاب کنید چون آش به دلیل نوع طبخش و البته مواد به کار رفته در آن امکان دارد خیلی با ذائقه شما جور نباشد.

لازم به ذکر است که در این مجموعه پارکینگی موجود نیست اما چون درخیابان اصلی قرار دارد برای جای پارک مشکلی پیش نخواهد امد.

رستوران یاران مشهد

همچنین ساعت کاری این رستوران در ماهای رمضان بعد از افطار تا زمانی که مشتری وجود داشته باشدخواهد بود.

یک نکته ی مهم دیگر اینکه هنگام خوردن آش حواستان باشد از مخلفات آن به اندازه کافی در کاسه ریخته باشند.

آدرس:مشهد، بلورا معلم نرسیده به میدان دانش