اگر به مشهد سفر کردید پیشنهادمیکنیم که حتی یکبار هم شده به رستوران دیزی سید رفنته و از دیزیهای خوشمزه انجا سفارش دهید و میل نمایید.

در این رستوران ,دیزی های سیدآنقدر خوشمزه و لذیذ هستند که اگر از یک مشهدی آدرس دیزی بسیار خوب را سؤال کنید، بدون شک آدرس سید را به شما میدهد.

رستوران دیزی سید, مشهد

یکی از موارد جالب در شهر مشهد این است که اگر با افراد قدیمی و سنتی شهرو حتی اگر با مشاهیر مشهدی قرار داشته باشید، بی تردید شما را به دیزی سید دعوت میکنند.

درواقع دیزی سید پرگوشت وبسیار چرب میباشد واز طعم بسیارعالی در ان منطقه برخوردار میباشدو یکی از دلایلش استفاده از گوشت تازه گوسفندی به اضافه پخت مخصوص و البته ظروف سنگی بوده که طعمی بسیار خوب به این دیزی داده که تا مدت ها فراموش نخواهد شد.

البته یادتان باشد که دیزی سید را با ترشی ها و ماست مخصوص خودش که در این رستوران سرو میکند میل کنید.

رستوران دیزی سید, مشهد


همچنین ساعت کار این رستوران از ۱۲ تا ۱۴ و ۲۰ تا ۲۴ میباشد و رستوران در میان باغی سرسبز و کوهستانی قرار دارد برای خوردن یک دیزی مشتی فضای بسیار مناسبی خواهد بود.

آدرس رستوران دیزی سید, مشهد:رستوران دیزی سید, مشهد