Back to Top

پارک جنگلی بهمن

در سفر به شهر مشهد،علاوه بر زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع)،رفتن به اماکن تفریحی و پارکهای این شهر نیز جزو زیباییهای سفر خواهد بود.

علاوه براینها رفتن به مناطق ییلاقی وخوش اب وهوای مشهدرانیز نباید از دست داد.

پارک جنگلی بهمن

صفحه5 از12