روستاى کارده در ۴۸ کیلومترى شمال مشهد واقع شده است، و غار کارده در سه کیلومترى آن می باشد. غار کارده یکی از مکان های زیبای ، تور مشهد می باشد .

غار کارد

دهانهٔ غار به صورت یک شکاف سنگى است و عرض تقریبى آن یک تا سه متر و طول آن حدود ۱۰۰ متر می باشد. این غار کاملاً خشک است و پرتگاه‌هایى خطرناک دارد. کوهنوردان، اسکلت‌هایى از انسان مربوط به زمان‌هاى قدیم را در درون این غار مشاهده کرده‌اند.