یکی از این اماکن دیدنی ، تور مشهد،چشمه سبز نام دارد این چشمه در مسیر مشهد به قوچان در یکی از بلند ترین نقاط رشته کوه بینالود چشمه ای وجود دارد که به چشمه “سو ” یا سبز معروف است.

چشمه سبز مشهد

این چشمه حدود ۱۵ کیلومتری شهر چناران و ۶۰ کیلومتری غرب شهر مشهد و۲۰کیلومتری روستای گلمکان قرار گرفته است. چشمه سبز با طول و عرض بسیار زیاد و آب فراوان از قدیم زیبا و بحث انگیز بوده است. این چشمه که در اطراف به وسیله دیواره های کوهستانی احاطه شده است دریاچه ای را تشکیل می دهد که ۲۵۰۰ متر از سطح آب های آزاد بالاتر می باشد.