مصلی تاریخی سبزوار یکی از بناهای تاریخی  تور مشهد به حساب می اید که در حاشیه شرقی شهر سبزوار، مصلی شهر در قرون گذشته بوده است .

مصلی سبزوار

مصلی سبزوار جهت برگزاری نمازهای جمعه و اعیاد مورد استفاده قرار می گرفته است.این بنا مشتمل بر چهارتاقی اصلی (فضای مرکزی) با گنبدی بر فراز آن و ایوانی بزرگ در جلوی بنا می باشد. اولین محلی است که در ایران نماز جمعه در آن بر پا شده است و اکنون به عنوان موزه نماز در ایران شناخته میشود آدرس این مکان واقع در خیابان خواجه نظام الملک (شهدا) می باشد و این اثر در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۵۵ با شمارهٔ ثبت ۱۳۱۷به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.