یخدان کوثر که از دیدنی های مشهد به حساب می اید، مجموعه ای از یک فضای مدوّر با پوشش مخروطی و دیواری طویل و بلند عمود بر یخدان که به دیوار سایه اندازه معروف است می باشد.

جاهای-دیدنی-خراسان-رضوی-یخدان-کوثر

یخدان کوثر اتاقک هایی در مجاورت آن وجود دارد.این یخدان از سه بخش دیوار شرقی و غربی جوی مخصوص و محل جمع آوری یخ های ابتیاع شده تشکیل شده است.