مسجد هفتاد و دو تن مشهد که یکی از مکان های دیدنی ، تور مشهد می بینید، مشتمل بر فضای چهار طاقی گنبد دو پوش، دو مناره سرشکسته و یک ایوان می باشد.

مسجد هفتاد و دو تن

مسجد شاه سابق ظاهرا در ابتدا مقبره‌ای بوده كه امیر ملكشاه، امیر الامرا، و سپهسالار توس در زمان حكومت الغ بیك بین سالهای 807 تا 817 ه. ق برای خود ساخته بود.