توس یا طوس شهری تاریخی در استان خراسان رضوی که ازمکانهای دیدنی ، تور مشهد می باشد . از نوشته‌های مورخان یونانی بر می‌آید که در دورهٔ هخامنشیان شهر توس بنام «سوسیا» یاد می‌شده است.

شهر تاریخی توس

و یکی از پایتختهای ایالت پارت در شمال شرقی ایران و منطبق بر استان خراسان امروزی بوده است.برخی از محققان بر این باورند که سوسیا همان توس امروزی می باشد.