پارک ارم مشهد که از مکانهای دیدنی ، تور مشهد می باشد. در منطقه 4 شهرداري و در منطقه اي محروم از فضاي سبز قرار دارد.

پارک ارم مشهد

این پارک در حال حاضر داراي 17 هکتار وسعت می باشد که با تملک اراضي اطراف تا 21 هکتار قابل افزايش مي باشد.از جمله ويژگيهاي اين پارک در ابتداي بهره برداري، دارا بودن امکانات و وسايل بازي براي کودکان می باشد که وسعت 6 تا 7 هزار مترمربع را در بر مي گيرد و در آينده نيز زمين ورزشي براي بانوان احياء خواهد شد.