آرامگاه شیخ لقمان سرخسی پس از هزار سال، هنوز ابهت وصلابت خود را حفظ کرده است. این بنا که از مکانهای دیدنی ، تور مشهد می باشد دارای گنبد دو پوشه آجری كوتاه کی باشد .

ارامگاه شیخ لقمان سرخسی

نوار كمربند مانندی، قسمت مدور گنبد را از ساقه و دیواره آن كه بر روی قاعده كثیرالاضلاعی قرار گرفته است ،‌ جدا می‌كند. در بدنه هر ضلع آن روزنه‌ای برای روشنایی درون گنبد تعبیه شده است. شباهت بسیار زیادی بین این بنا و آرامگاه سلطان سنجر سلجوقی وجود دارد.