سد طرق  یکی از مکانهای دیدنی ، تور مشهد می باشد.

سید طرق

 سد طرق در 14 کیلومتری جنوب شرقی مشهد بر روی رودخانه طرق و در نزدیکی بند قدیمی طرق واقع شده است. سد طرق از نوع بتونی دو قوسی متقارن است .