پاساژ وحدت

خرید از مشهد ، یکی از جذابترین سرگرمی های این شهر می باشد . پاساژ وحدت از مراکز خرید مشهدمی باشد .

این مرکز خرید در محله طبرسی مشهد قرار گرفته است و میتواند توجه بسیاری از گردشگران مشهد را به خود جلب کند ، شما میتوانید خرید های خود را از  نوع پوشاک در این مکان انجام دهید .