بازار هنر خراسان با هدف احیای هنرهای بومی و سنتی خراسان در فضایی مناسب در بخشی از مجموعه فرهنگی‌ـ تفریحی کوهسنگی احداث گردید.

بازار هنر خراسان

این بنا در بیست و پنجم بهمن ماه سال 1384ش از سوی شهرداری با مساحت 2560 مترمربع و با 54 مغازه در طبقه همکف و چهار سالن در طبقه فوقانی برای سیزده گروه هنری احداث شد.

بازار هنر خراسان

این بازارعرصه‌ای برای ارایه خلاقیت‌های هنری هنرمندان سنتی و بومی شهر مشهد  میباشد.

از جمله در این بازار لوازم سنتی زیبایی به چشم می خورد و همه ساله مسافران شهر مشهد از این بازاردیدن می نمایند.

از جمله در این بازار لوازم سنتی زیبایی به چشم می خورد و همه ساله مسافران شهر مشهد از این بازاردیدن مینمایند.

از دلایل برپایی بازار هنر خراسان ، حفظ آثار و میراث این مرز و بوم خواهد بود.