خوش دره

روستا ی خوشدره جزء استان خراسان رضوی در فاصله ۱۸۰ کیلومتری جنوبی از شهر مشهد مقدس قرار داردکه این روستا در شهرستان مه ولات و در بخش شادمهر واقع شده است.

این روستا در ارتفاع ۱۲۸۰ متری از سطح دریا قرار دارد از نظر موقعیت جغرافیایی در عرض 35 درجه و 14 دقیقه شمالی وطول جغرافیایی58 درجه 57 دقیقه شرقی است این روستا از نظر آب و هوا و طبیعت بکر خود یکی از جاذبه های گردشگری شهر مشهد بحساب می آید.