سد چالیدره

سد چالیدره یکی از تفرجگا های مشهد می باشد که در جاده طرقبه و 10 کیلومتری غرب مشهد و در دره ای به همین نام (چالی دره) قرار دارد.

این سد توسط رودخانه جاغرق پر می شود و مساحت آن حدود 140 هکتارمی باشد مناظر بسیار زیبایی در این دره بوجود امده است که این مکان را تبدیل به یک مکان توریستی نموده است  که تورهای زیارتی حتما از این منطقه دیدن می کنند .