چشمه گراب در 50 كیلومتری جنوب مشهد و در مسیر جاده قدیم مشهد به نیشابور و به طور دقیق تر به فاصله یك كیلومتری از جنوب این جاده قرار گرفته است و یکی از مکان های دیدنی ، تور مشهد می باشد.

گراب

در واقع چشمه گراب متشکل از چندین چشمه با فواصل تقریبی 500 متر از یكدیگر است.مظهر اصلی چشمه گراب كه بر روی تپه مخروطی شكلی به ارتفاع متوسط 30 متر قرار دارد .این چشمه دارای آب معدنی با خواص درمانی فراوان است. املاح كلر و سولفات در این آب فراوان می باشد. آب چشمه مفید است و به دفع مواد زاید بدن كمك می كند.ازدیاد ترشحات بزاق , معده , صفرا و لوزالمعده از خواص درمانی این آب می باشد . همچنین این آب در درمان بیماریهای مفصلی نیز سودمند می باشد.