یکی ازپارک های وسیع و قدیمی مشهد  پارکجنگلی وکیل آباد می باشد که در جنوب غربی مشهد قرار دارد پارک جنگلی وکیل آباد که درگذشته به نام میرطراز یا باغ وکیل آباد شناخته می شد.

پارک جنگلی وکیل آباد

پارک وکیل آباد که دارای 259659 متر مربع مساحت می باشد و با آب قنات آبیاری می شود. این پارک قدیمی با پستی و بلندی های طبیعی و درختان کاج و چنار از گذشته های دور به عنوان یکی از مراکز ییلاقی حاشیه مشهد مورد توجه بوده است و شهرداری با احداث خیابان و جدول بندی وکف سازی معابر و ایجاد آب نما و برق کشی و اقامتگاه های موقت و تأسیسات بهداشتی و وسایل بازی کودکان و کافه رستوران بر جاذبه های این پارک افزوده است. پارک جنگلی وکیل آباد نزدیکترین ییلاق عمومی مشهد می باشد .